• تاریخ امروز: 1398/12/2

درباره ما

سه یار دبستانی ، از کودکی تا امروز همواره در کنار هم بوده و هستند.
روزگار چنان در این سه نفر نقش آفرینی کرده ، که از سال ۱۳۶۴ الی ۱۳۷۳ با حضور این سه یار در مقابل دانشگاه تهران  ( انتشارات بعثت ) سرعت ناشر شدن را افزایش داد.
تا اینکه در سال 
۱۳۷۳ نشر ویرایش به مدیر مسئولی سید سعید میرجلالی
۱۳۷۴ نشر روان به مدیر مسئولی دکتر قاسم شمس 
۱۳۷۵ نشر ارسباران به مدیر مسئولی غلامرضا پناهی به ترتیب تاسیس شد.
اهداف مدیران این سه نشر در یک راستا بوده در جهت رشد ، تعالی و بروز بودن کتاب های روان شناسی ، علوم تربیتی و علوم وابسته گام برداشته اند.
تا به امروز صدها عنوان کتاب  برجسته جهانی را با همکاری اساتید متخصص و متعهد دانشگاه های این سرزمین روانه جامعه علمی ایران زمین کرده است .
امید است این راه با همراهی اساتید محترم دانشگاهی همچنان ادامه یابد.
روا (نشر روان ، ویرایش و ارسباران)