• تاریخ امروز: 1403/4/31

درباره ما

سه یار دبستانی ، از كودكی تا امروز همواره در كنار هم بوده و هستند.
روزگار چنان در این سه نفر نقش آفرینی كرده ، كه از سال ۱۳۶۴ الی ۱۳۷۳ با حضور این سه یار در مقابل دانشگاه تهران  ( انتشارات بعثت ) سرعت ناشر شدن را افزایش داد.
تا اینكه در سال 
۱۳۷۳ نشر ویرایش به مدیر مسئولی سید سعید میرجلالی
۱۳۷۴ نشر روان به مدیر مسئولی دكتر قاسم شمس 
۱۳۷۵ نشر ارسباران به مدیر مسئولی غلامرضا پناهی به ترتیب تاسیس شد.
اهداف مدیران این سه نشر در یك راستا بوده در جهت رشد ، تعالی و بروز بودن كتاب های روان شناسی ، علوم تربیتی و علوم وابسته گام برداشته اند.
تا به امروز صدها عنوان كتاب  برجسته جهانی را با همكاری اساتید متخصص و متعهد دانشگاه های این سرزمین روانه جامعه علمی ایران زمین كرده است .