• تاریخ امروز: 1403/4/30
2,600,000 ريال
2,340,000 ريال

روش های آماری در علوم رفتاری - حسن زاده ، مداح

مشخصات كتاب
مولف دكتر رمضان حسن زاده و محمد تقی مداح
نوبت چاپ بیست و سوم ،1402
تعداد صفحات 424
قطع وزیری
نوع جلد شومیز
شابك 978-964-6184-75-6
تولید كننده ویرایش

 

 

درباره کتاب

 

كتاب روش های آماری در علوم رفتاری،كتاب درسی برای درس آمار توصیفی و آمار استنباطی در رشته های علوم رفتاری و علوم انسانی از قبیل روان شناسی ،علوم تربیتی،مدیریت،جامعه شناسی،و زمینه های وابسته و مرتبط تهیه و تدوین شده است. هدف اصلی كتاب ارایه اصول آماری و كاربرد های آن در عمل است.دانشجویان می توانند با آشنایی از اصول آماری آنها را در تحقیقات به كار گیرند.تمام روش های آماری به زبان ساده و گام به گام به خواننده معرفی شده است.كتاب در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی و هفده فصل تدوین شده است.

 

کتاب حاضر شامل 2 بخش و 17 فصل می باشد

 

بخش ها

بخش اول - آمار توصیفی

بخش دوم - آمار استنباطی

 

فصل ها

فصل 1 - مقدمات تعریف آمار

فصل 2 - انواع متغیرها و مقیاس های اندازه گیری

فصل 3 - توزیع فراوانی و تهیه جدول

فصل 4 - رسم نمودارها

فصل 5 - اندازه های گرایش مرکزی

فصل 6 - اندازه های تغییرپذیری یا پراکندگی

فصل 7 - اندازه های سنجش روابط بین متغیر ها : همبستگی و ...

فصل 8 - اصول قواعد احتمالات

فصل 9 - نمره های استاندارد و منحنی طبیعی

فصل 10 - استنباط آماری : برآورد (و نمونه گیری)

فصل 11 - استنباط آماری : آزمون فرضیه (آزمون های مقایسه میانگین های Z و T)

فصل 12 -  استنباط آماری : آزمون فرضیه (آزمون های مقایسه , نسبت , واریانس) و ...

فصل 13 -  تحلیل واریانس یک عاملی یا یک راهه

فصل 14 - تحلیل واریانس دو عاملی یا دو راهه

فصل 15 - آزمون های آماری غیر پارامتریک

فصل 16 - تحلیل رگرسیون چند متغیره

فصل 17 - کامپیوتر و آمار تفسیر برون داده ها در SPSS

  • تنها كاربران عضو می توانند نظر خود را بنویسند